Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2013

japierdolekurwa
2547 a5b7 390
japierdolekurwa
2492 2a7d
Reposted bypeculiar-catsabvelqzblindspotkhemoglobina
japierdolekurwa
2442 c958 390
Reposted bythe-devil-insideantyfeminamarley
japierdolekurwa
1490 095e 390
Reposted fromlugola lugola
japierdolekurwa
8430 dd9b 390
Reposted fromcorvax corvax viajudyta judyta
japierdolekurwa
Play fullscreen
Reposted bythe-devil-insideinterpretujmniejakchceszmelanchujniawindofchangebezimiennaosobacalineczkamiss0alexis
japierdolekurwa
japierdolekurwa
Nie czarujmy się, rzeczywistość nigdy nie dorówna wyobraźni.
japierdolekurwa
japierdolekurwa
4942 2d4a 390

January 19 2013

japierdolekurwa

- Czekaj, zobaczę czy sypie. 

Wygląda przez okno.

Chwilę później.

- Kurwa, nie widzę. Zasłania mi sypiący śnieg. 

Śmiech. 

— Arek - japierdolekurwa.soup.io ;)
japierdolekurwa
japierdolekurwa
1225 508f 390
Stok­rotka z po­zoru tak de­likat­na, a jed­nak nie ule­ga wiatru.
japierdolekurwa
1032 38e3 390
Co się paczysz?
Reposted byinscheyszaaatanmolotovcupcakeredheadladyniekoniecznieomnie
japierdolekurwa
0797 9178 390
Park Łazienkowski
Reposted byelcommendanterazielinidaft-ryancylonapplepieSinlessSatanistEvilDeath
japierdolekurwa
0598 da42 390
japierdolekurwa
0297 73e6 390
Reposted bypenginalicemae
japierdolekurwa
0156 69c1 390
Reposted byyveeelajcrystalllmolinterpretujmniejakchceszorestesgaolinkortufkamynamenotorious-rookie
japierdolekurwa
8953 d34f 390
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viacass cass
japierdolekurwa
8952 0046 390
manhattan <3 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl